Houd uw strategie scherp en de risico’s klein

Doelstellingen op de lange termijn vereisen dat u uw blik juist op de lange termijn gericht houdt. Tijdelijke variaties in uw rendement hoeven geen reden tot zorg te zijn, en betekenen niet dat uw strategie meteen veranderd moet worden. Toch zal uw adviseur de vinger aan de pols houden.

Door periodiek te toetsen hoe uw doelstellingen zich houden in bepaalde toekomstscenario’s, wordt duidelijk wanneer het verstandig is uw strategie eventueel aan te passen. Dat kan ook nodig zijn wanneer als u doelstellingen tussentijds wilt herzien. Wij staan borg voor een gedegen risicomanagement. Zo begeleiden wij u optimaal bij alle mogelijke ontwikkelingen.

Wilt u beleggen, dan zijn een paar variabelen belangrijk voor het succes van uw strategie:

  • de hoogte van uw inleg
  • spreiding van die inleg over diverse beleggingsvormen (de asset allocatie) en
  • het doel en
  • eventuele gewenste onttrekkingen aan uw beleggingen.

Wij kunnen de variabelen naar wens aanpassen, waardoor de uitkomst van uw strategie kan veranderen. In ons rekenmodel worden een veelheid aan economische scenario’s doorgerekend die invloed hebben op uw beleggingsresultaten. Zo kunt u alle mogelijkheden overzien, en uw strategie bewust kiezen.