Waarom zou ik beleggen in plaats van sparen?

Spaarrente is slechts een inflatievergoeding. Met beleggen hebt u een grote kans op een rendement dat hoger ligt dan bij sparen. Dit betekent dat uw eindvermogen op termijn vele malen hoger kan zijn dan wanneer u spaart. Aangezien het risico van beleggen hoger is dan het risico van sparen is een langere beleggingshorizon nodig dan bij sparen. Minimaal drie tot vijf jaar.

Wat is het minimale bedrag dat ik door een vermogenbeheerder kan laten beheren?

Dit kan al vanaf € 50.000,-., lagere bedragen bespreekbaar.

Staat mijn vermogen (voor lange tijd) vast?

Nee, een vermogensbeheerder gaat altijd uit van het principe dat het beheerde geld uw geld is. Door veranderingen in uw persoonlijke situatie kan het voorkomen dat u een deel, of uw gehele vermogen nodig heeft.

Hoe gaan vermogensbeheerders om met beleggingsrisico’s?

Door een wereldwijde spreiding over een 30-tal sectoren kunt u ervan uit gaan dat het risico ook sterk afneemt. Daarnaast hanteren vermogensbeheerders unieke selectiesystemen dat beleggingstitels selecteert op rationele gegevens en daardoor emotie en menselijke interpretatie uitsluit.

Waarom zou ik het vermogensbeheer uitbesteden en het niet zelf doen?

Beleggen is een vak dat vraagt om kennis, kunde en tijd. Dat vraagt de nodige tools om tot een optimaal rendement en u passend risico te komen.

Hoe stel ik mijn persoonlijke beleggingsportefeuille vast?

Samen met uw financieel adviseur maakt u een cliëntprofiel. Dan wordt uw persoonlijk risicoprofiel en daarna uw beleggingsportefeuille voorgesteld. De vermogensbeheerder onderhoudt vervolgens uw portefeuille op basis van deze afspraken.

Hoe ziet mijn persoonlijke portefeuille eruit?

Uw persoonlijke portefeuille bestaat uit verschillende soorten beleggingstitels. Afhankelijk van het door u gekozen beleggingsprofiel (als uitkomst van de risicoanalyse) maakt een vermogensbeheerder een selectie van aandelen en obligatie’s. Door deze te combineren weten vermogensbeheerders optimale spreiding aan te brengen tegen aanvaardbare kosten.

Wat is het verschil tussen een mixfonds en mijn persoonlijke portefeuille?

Bij uw persoonlijke portefeuille is de verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties, converteerbare obligaties en alternatieven maatwerk. Bij een mixfonds krijgt u een standaardverdeling. De juiste verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties en deposito’s bepaalt voor 60% uw lange termijn resultaat.

Staat mijn vermogen bij een vermogensbeheerder op de rekening?

Dat is in Nederland perfect geregeld. Een vermogensbeheerder beheert uw vermogen maar bewaart het niet. Dat wordt gedaan door bewaarkantoren, ook wel effectenbanken genoemd. Dit ter bescherming van uw vermogen.

Wat is de rol van de effectenbank?

Effectenbanken bewaren de door vermogensbeheerders aangekochte effecten op uw eigen beleggingsrekening bij deze effectenbank.

Wat voor informatie kan ik regelmatig tegemoet zien?

U ontvangt elk kwartaal een toelichting van de vermogensbeheerder met en portefeuilleoverzicht zodat u de ontwikkeling van uw vermogen kunt volgen. Ook kunt u dagelijks via de website van de vermogensbeheerder uw portefeuille inzien.

Wat gebeurt er wanneer een vermogensbeheerder failliet gaat?

Uw rekening staat op uw naam bij de effectenbank, uw geld of vermogenstitels worden bewaard door de effectenbank en lopen geen enkel gevaar in geval van faillissement.

Wat gebeurt er als de effectenbank failliet gaat?

De effecten die u in uw portefeuille heeft, worden door de bank in een apart bewaarbedrijf op uw naam bewaard. Dat is wettelijk verplicht in Nederland. Mocht een bank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan nooit aanspraak worden gemaakt op uw bezit. Deze vallen buiten de boedel van de bewaarbank.