Hebt u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Als basis voor verbetering nemen wij al uw klachten vanzelfsprekend serieus.

Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Volgorde

Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instanties terecht:

  • Stichting Certificering Federatie Financieel Planners, waar het activiteiten als financieel planner betreft en
  • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), waar het gaat om onze hoedanigheid van bemiddelaar in financiële producten
  • AFM, waar het gaat om toezicht inzake gedrag als financieel dienstverlener
  • U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Uw klacht behandelen wij conform de gedragscodes van instituten waarbij wij zijn aangesloten.