Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze relaties en de bezoekers van onze websites van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden vanzelfsprekend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden onsdan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Solide Strategie te Santpoort-noord. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Solide Strategie, of een handelsnaam van Solide Strategie, legt Solide Strategie gegevens vast. Solide Strategie gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om relaties over (nieuwe) producten en diensten van Solide Strategie, andere handelsnamen van Solide Strategie of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij probeert Solide Strategie rekening te houden met uw voorkeuren.

Wanneer u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit via het contactformulier op deze website melden.

Andere websites 

Op websites van Solide Strategie treft u hyperlinks aan naar andere websites. Solide Strategie kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Solide Strategie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Solide Strategie.