Onze registraties

Wij maken de volgende registraties waar:

  • FFP – Federatie Financiële Planners, www.ffp.nl > Santpoort
  • MiFID – Markets in Financial Instruments Directive, www.afm.nl/professionals, De Europese beleggingsrichtlijn. Lagere wetgeving van de Wft.

Als gecertificeerd financieel planner zijn wij ingevolge de gedragscode van de Stichting Certificering van de Federatie van Financieel Planners te Baarn tot geheimhouding van al uw gegevens verplicht.

Als professional werken wij vanzelfsprekend volgens gestelde gedragsregels. Geven invulling aan en nemen de wteelijke eis van integere en deskundige bedrijfsvoering serieus. Wij houden dit op peil door permanente educatie.

Toezicht

Wij voldoen aan de eisen gesteld door de hierna genoemde instanties. Al onze gedragingen ten aanzien van particulieren staan onder toezicht van:

  • Autoriteit Financiële Markten, www.afm.nl > registers, vergunning nummer 12008792
  • Wet finencieel toezicht, www.afm.nl/professionals

Toezicht voelt in de praktijk soms beperkend bij honorering van leningaanvragen. Deze beperkingen zijn dan praktisch gericht tegen overcreditering.